körpə

körpə
sif.
1. Südəmər, çağa. Körpə uşaq. Körpə bala. – Körpə uşaqlar ac və çılpaqlığa davam gətirməyib ağlaşırdılar. Ç.. // Yenicə doğulmuş, bala. Ağılın ağzında yatan üç körpə quzuya yaxınlaşdı. M. İ.. // İs. mənasında. Südəmər uşaq. Körpəni sakitləşdirmək. Körpəni yedirtmək. – Körpələr böyüdü, gənclər qocaldı; Zaman yaşa doldu, insan ağıla!. . S. V.. <Şofer:> Əgər körpələr qabağımı kəsməsəydi, mən də çoxdan dağlarda idim. S. Vəliyev. Gəl gedək, dolaşaq dünyanı biz də; Körpənin bu şirin arzusuna bax! N. R.. Körpələr evi – körpə (üç yaşına kimi) uşaqlar üçün tərbiyə müəssisəsi. Uşağı körpələr evinə qoymaq. Körpələr evini təmir etmək.
2. məc. Təzə, tər, yeni, sütül. Körpə xiyar. Körpə budaq. – Çoxdan qurumuş sirkan kollarının, arxların qırağında cücərən körpə otların və yaş torpağın ürəyindən qopan bu ətir Rüstəm kişiyə ləzzət verirdi. M. İ.. Mənimdir ətirli, göyçək nəğmələr; Mənimdir gülüşlər, körpə budaqlar. R. R.. Qumru üsulluca körpə zoğların dibini eşməyə başladı. Ə. M..
3. Yeniyetmə, lap gənc, uşaq kimi görünən, hələ yetişməmiş. . . Kobud görkəmli Sultan əmi ilə bu zərif körpə gəlini yanaşı görmək lap qəribə olardı. İ. Hüseynov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Korp — ist der Name folgender Personen: Andreas Korp (1897–1983), österreichischer Manager und Politiker (SPÖ) Dieter Korp (* 1921), deutscher Journalist Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben W …   Deutsch Wikipedia

  • körpəcə — sif. Çox balaca, çox körpə, kiçik. Alagöz, sarışın, körpəcə bir qız; Dörd divar içində ağlayır yalqız. S. V.. Körpəcə ürəyindən silindi böyük yara; Gözlərində ömrünün günəşli sübhü güldü. S. Rüst …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • körpəli — sif. Körpəsi olan, südəmər uşağı olan; əliuşaqlı. Körpəli qadın …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • körpəciyəz — «Körpə»dən oxş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • körpəlik — is. İnsanın, heyvanın südəmər, süd yeyən dövrü; körpə uşağın, heyvanın hal və keyfiyyəti. // Körpəlikdən, körpəliyindən şəklində – lap uşaqlıqdan, kiçik yaşlarından. Oynamağı körpəlikdən sevmək. Körpəlikdən bir şeyə alışmaq. – <Əhməd… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • körpəcik — is. «Körpə» söz. oxş. Ah! O körpəciyin nə dərdi vardır? Onu da ağladan bir intizardır. S. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Korp. — 1) Korpulenz EN corpulence 2) Korporation EN fraternity …   Abkürzungen und Akronyme in der deutschsprachigen Presse Gebrauchtwagen

  • korp. — korporiert EN belonging to a fraternity …   Abkürzungen und Akronyme in der deutschsprachigen Presse Gebrauchtwagen

  • Körp. — Körperschaft EN corporation, corporate body …   Abkürzungen und Akronyme in der deutschsprachigen Presse Gebrauchtwagen

  • körp. — körperlich EN bodily, physical …   Abkürzungen und Akronyme in der deutschsprachigen Presse Gebrauchtwagen

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”